Wie zijn wij

 

Wij zijn een kleine groep mensen met een neus voor goede verhalen. Elke dag zijn wij bezig om het wereldwijde tennis nieuws te verzamelen en dit met jou te delen op de website tennismagazine.nl. De geplaatste artikelen worden door ons niet aangepast of herschreven en wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen. Wij als tennismagainze.nl hebben geen voorkeur voor politieke partijen, landen, rassen, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid of geslacht. Wij ontvangen geen vergoedingen over de geplaatste artikelen maar ontvangen een kleine vergoeding wanneer jij een van onze partnersites bezoekt die reclame maken op tennismagazine.nl

(english)
We are a small group of people with a nose for good stories. Every day we are busy collecting the worldwide tennis news and sharing it with you on the website tennismagazine.nl. The articles posted are not adapted or rewritten by us and we are therefore not liable for the content of the articles posted. We as tennismagainze.nl have no preference for political parties, countries, races, skin colour, ethnicity, national origin, religion, sexual orientation or gender. We do not receive any compensation for the articles posted, but receive a small compensation when you visit one of our partner sites that advertise on tennismagazine.nl